Filmography Films Under LVN Pictures. 1948 -Malaya (Mutya Sa Gubat) 1949 -Ibigin Mo Ako, Lalaking Matapang; 1949 -Capas; 1949 -Hen. Gregorio del Pilar.

Contact Us

  • 0 of 11 max characters
  • 0 of 6 max characters